[orbit_accordion animate=”animate_none” gradient_top=”#ffffff” title_color=”#666666″ title_color_active=”#88bbc8″][orbit_accordion_panel panel_active=”false” title=”REZERWACJA KURSU”]
 • Rezerwację miejsca na wybrany kursu należy zgłosić z wyprzedzeniem minimalnie 15-dniowym z wyjątkiem sezonu letniego (9.06-16.09), kiedy wymagana jest rezerwacja z wyprzedzeniem 1-miesięcznym.
 • Rezerwacja wybranego kursu będzie potwierdzona wyłącznie na podstawie otrzymania przez nas płatności depozytu w wysokości 25% ceny całkowitej pakietu, w postaci międzynarodowego przelewu bankowego na wskazane konto bankowe.
 • Transfer pozostałej kwoty musi wpłynąć na nasze konto w całości nie później niż 15 dni przed datą przylotu na Maltę.
 • Przy dokonywaniu rezerwacji na mniej niż 31 dni przed rozpoczęciem kursu, oczekujemy na wpłatę 100% kwoty wartości pakietu.
 • Szczegóły pobytu będą przekazane po otrzymaniu pełnej płatności, drogą emailową.
 • Informacje na temat płatności i dane bankowe znajdziesz na fakturze rezerwacji. Angielski-Malta.pl nie ponosi kosztów międzynarodowego przelewu bankowego.
[/orbit_accordion_panel][/orbit_accordion]
[orbit_accordion animate=”animate_none” gradient_top=”#ffffff” title_color=”#666666″ title_color_active=”#88bbc8″][orbit_accordion_panel panel_active=”false” title=”CENA PAKIETU ZAWIERA”]
 • wybrany kurs języka angielskiego w certyfikowanej szkole językowej NSTS na Malcie
 • wybrane zakwaterowanie: hotel, studio, apartament lub rodzina goszcząca (wynajem mieszkań na własną rękę nie jest częścią pakietu)
 • transfer z/na lotnisko (opcjonalnie)
 • opłatę rejestracyjną  w wysokości 75 EUR pobieraną przez szkołę NSTS (opłata obowiązkowa)
 • opłatę organizacyjną w wysokości 85 EUR pobieraną przez agencję Ready4Malta (opłata obowiązkowa)
 • spotkanie z polskojęzycznym reprezentantem Ready4Malta po przylocie na Maltę przed rozpoczęciem kursu językowego
 • możliwość całodobowego kontaktu z anglojęzycznym reprezentantem szkoły NSTS
 • możliwość kontaktu z  polskojęzycznym reprezentantem  Ready4Malta, rezydentem Malty, 7 dni w tygodniu drogą e-mailową lub telefoniczną w ustalonych godzinach
 • książkę i inne materiały naukowe dostarczane przez szkołę NSTS
[/orbit_accordion_panel][/orbit_accordion]
[orbit_accordion animate=”animate_none” gradient_top=”#ffffff” title_color=”#666666″ title_color_active=”#88bbc8″][orbit_accordion_panel panel_active=”false” title=”CENA PAKIETU NIE ZAWIERA”]Cena pakietu nie obejmuje innych kosztów niż podane w ofercie, a w szczególności opłat dodatkowych:
 • biletów lotniczych
 • ubezpieczenia od podróży
 • wyżywienia (posiłki mogą być wliczone w koszt pakietu, w zależności od wybranej opcji zakwaterowania
 • wycieczek fakultatywnych, transportu miejskiego, itp.
 • podatku turystycznego ECO tax pobieranego przez hotel. Od 2016 roku, każdy gość od 18 lat wzwyż jest zobowiązany do zapłaty rządowego podatku turystycznego, w wysokości 0,50 EUR centów za osobę, za dobę, maksymalnie 5 EUR za pobyt
[/orbit_accordion_panel][/orbit_accordion]
[orbit_accordion animate=”animate_none” gradient_top=”#ffffff” title_color=”#666666″ title_color_active=”#88bbc8″][orbit_accordion_panel panel_active=”false” title=”PRZELOT”]Ready4Malta nie organizuje przelotów na Maltę. W celu ułatwienia wyboru i zakupu lotu, sprawdź: Rozkład lotów Polska-Malta (interaktywny kalendarz lotów na 2018) dostępny na naszej stronie internetowej.[/orbit_accordion_panel][/orbit_accordion]
[orbit_accordion animate=”animate_none” gradient_top=”#ffffff” title_color=”#666666″ title_color_active=”#88bbc8″][orbit_accordion_panel panel_active=”false” title=”MODYFIKACJE REZERWACJI PRZEZ KLIENTA: ANULACJE, ZMIANY I OPŁATY”]W przypadku zmiany terminu lub anulacji wyjazdu przez Uczestnika, Ready4Malta zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowych kosztów poniesionych przez Ready4Malta do chwili doręczenia mu oświadczenia Uczestnika o rezygnacji lub zmianie terminu imprezy. Zmiana rezerwacji jest możliwa wyłącznie porzez kontakt e-mailowy z obsługą klienta Ready4Malta.

Opłaty za anulowanie rezerwacji

 • na  min. 32 dni przed przyjazdem uprawnia do 100% refundacji ceny całkowitej pakietu z wyłączeniem kosztów organizacyjnych w wyskości 85 EUR za osobę
 • min. 21-15 dni przed przyjazdem uprawnia do 100% refundacji ceny całkowitej pakietu z wyłączeniem kosztów organizacyjnych i rejestracyjnych NSTS w wysokości 170 EUR za osobę
 • min. 10 dni przed przyjazdem – refundacja kosztów nie przysługuje

Terminy zwrotu platnosci

Zwroty płatności dla klientów będą realizowane w terminie 14 dni od daty odwołanej rezerwacji.

Zmiana dat rezerwacji hotelu

Ready4Malta nie nalicza kar za zmianę dat rezerwacyji zakwaterowania, jeśli prośba o modyfikację jest zgłoszona przynajmniej 15 dni przed przylotem na Maltę. W takim wypadku klient zostanie poinformowany o różnicy w cenie zakwaterowania. Zmiana rezerwacji będzie potwierdzona po otrzymaniu ewentualnej dopłaty. Nie gwarantujemy, że ten sam hotel/apartament/rodzina goszcząca będzie dostępna w przypadku zmiany terminu pobytu na Malcie.

Zamiana Uczestników

Ready4Malta nie nalicza kary za zamianę uczestników, poza kosztami manipulacyjnycmi w wysokości 85 EUR, jeżeli uczestnik w momencie odstąpienia od umowy, jednak nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem imprezy, wskaże Ready4Malta osobę spełniającą wszelkie warunki udziału w imprezie turystycznej, której przekaże swoje uprawnienia i która przejmie obowiązki wynikające z zawartej umowy przez osobę rezygnującą.[/orbit_accordion_panel][/orbit_accordion]
[orbit_accordion animate=”animate_none” gradient_top=”#ffffff” title_color=”#666666″ title_color_active=”#88bbc8″][orbit_accordion_panel panel_active=”false” title=”MODYFIKACJE REZERWACJI PRZEZ READY4MALTA”]Gdy po zawarciu umowy, a przed rozpoczęciem podróży nastąpią nieprzewidziane wcześniej odstępstwa lub zmiany w stosunku do informacji zawartych w katalogu lub umowie, Ready4Malta zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o nich klienta. W wypadku informacji o braku miejsc w hotelu wybranego przez klienta w momencie rezerwacji, Ready4Malta zastrzega sobie prawo do zmiany hotelu na zakwaterowanie o tym samym standardzie, w odłegłości nie dalszej niż 10 min. piechotą od szkoły językowej NSTS i bez obciążania klienta dodatkowymi kosztami. Jeśli zmianie ulegną inne istotne warunki umowy klient ma prawo do rozwiązania umowy i zwrotu wszystkich wpłaconych kwot. O rezygnacji lub akceptacji zmienionych warunków umowy klient powinien poinformować Ready4Malta w ciągu 3 dni po otrzymaniu informacji na temat zmian.[/orbit_accordion_panel][/orbit_accordion]
[orbit_accordion animate=”animate_none” gradient_top=”#ffffff” title_color=”#666666″ title_color_active=”#88bbc8″][orbit_accordion_panel panel_active=”false” title=”DNI BEZ KURSU I WOLNE OD PRACY NA MALCIE”]Szkoła językowa NSTS na Malcie jest zamknięta w weekendy i dni wolne od pracy na Malcie. Refundacja za lekcje, które się w tych dniach nie odbyły, nie przysługuje. Dni wolne od pracy na Malcie w 2018 – brak zajęć
 • 1-7 stycznia
 • 10 lutego
 • 19, 30, 31 marca
 • 1 kwietnia
 • 1 maja
 • 7, 29 czerwca
 • 15 sierpnia
 • 8, 21 września
 • 8, 13, 25, 26 grudnia
[/orbit_accordion_panel][/orbit_accordion]
[orbit_accordion animate=”animate_none” gradient_top=”#ffffff” title_color=”#666666″ title_color_active=”#88bbc8″][orbit_accordion_panel panel_active=”false” title=”PRZYDZIELENIE DO GRUPY JĘZYKOWEJ “]
 • Kursy językowe dla uczniów z poziomem podstawowym (A1) rozpoczynają się wyłącznie w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca. W obowiązku studenta jest wybranie odpowiedniej daty przylotu na Maltę.
 • W sezonie letnim szkoła językowa NSTS na Malcie zastrzega sobie prawo realizacji podwójnego systemu godzin w którym to uczniowie uczeszczają do klas porannych lub/i popołudniowych.
 • Jeśli student nie posiada minimalnego poziomu wymaganego do udziału w konkretnym kursie, określonych przez test kwalifikacyjny NSTS na Malcie, wówczas szkoła zastrzega sobie prawo do przeniesienia ucznia do odpowiedniej grupy zgodnej z jego poziomem językowym bez dodatkowych kosztów.
[/orbit_accordion_panel][/orbit_accordion]
[orbit_accordion animate=”animate_none” gradient_top=”#ffffff” title_color=”#666666″ title_color_active=”#88bbc8″][orbit_accordion_panel panel_active=”false” title=”TRANSFER Z LOTNISKA”]Szczegóły lotu należy przesłać na nasz adres email co najmniej 14 dni przed przyjazdem na Maltę. Ready4Malta nie może być pociągnięta do odpowiedzialności, jeżeli informacja ta nie jest dokładnie przekazana. Firma przewozowa działająca na zlecenie Ready4Mlata zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowych opłat za czas oczekiwania, który przekracza 1 godzinę.[/orbit_accordion_panel][/orbit_accordion]
[orbit_accordion animate=”animate_none” gradient_top=”#ffffff” title_color=”#666666″ title_color_active=”#88bbc8″][orbit_accordion_panel panel_active=”false” title=”REKLAMACJE”]

Ready4Malta jest odpowiedzialny za:

przebieg imprezy zgodnie z ofertą oraz ustaloną jakością i standardem świadczeń. W przypadku zaistnienia niezgodności pomiędzy stanem faktycznym a ofertą, uczestnik ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie Szkołę NSTS oraz przedstawiciela Ready4Malta w celu umożliwienia im naprawienia wady na miejscu. Wszelkie reklamacje w sprawie usług winny być sporządzone w formie pisemnej (e-mail) i przekazane niezwłocznie i w czasie trwania wyjazdu. Reklamacje po zakończeniu kursu nie będą uwzględniane. [/orbit_accordion_panel][/orbit_accordion]
[orbit_accordion animate=”animate_none” gradient_top=”#ffffff” title_color=”#666666″ title_color_active=”#88bbc8″][orbit_accordion_panel panel_active=”false” title=”ZOBOWIĄZANIA READY4MALTA I KLIENTA”]

Zobowiązania Ready4Malta:

 • Rezerwacja wybranego przez klienta kursu językowego na Malcie na podstawie wysłanego Formularza Rezerwacji oraz nadzorowanie jego właściwej realizacji przez zagraniczną szkołę językową.
 • Niezwłoczne dokonanie przelewu należności za kurs na konto wybranej szkoły zagranicznej po otrzymaniu od klienta całej kwoty (depozyt + reszta opłaty).
 • Sporządzenie ostatecznej wyceny kursu zgodnie z kursem waluty mBank, zastosowanym przez bank w dniu zlecenia rezerwacji.
 • Dostarczenie Klientowi wszystkich dokumentów przekazanych przez zagraniczną szkołę językową, niezbędnych do wyjazdu na kurs zgodnie ze świadczeniami zamówionymi przez klienta i potwierdzonymi do realizacji przez szkołę NSTS na Malcie.

Zobowiązania Klienta:

 • Dostarczenie Ready4Malta poprawnie wypełnioniego Formularza Rezerwacyjnego
 • Wpłacenie na konto Ready4Malta całkowietej opłaty za wybrany pakiet Kursu Językowego dla Dorosłych lub Rodzin na Malcie w wyznaczonym terminie.
 • Jeżeli klient nie dokona wpłaty w ustalonym terminie traci rezerwację miejsca na kursie oraz depozyt bez możliwości refundacji i może zostać obciążony ewentualnymi kosztami poniesionymi przez Ready4Malta.
 • Wszelkie zmiany klient powinien zgłosić na piśmie.

Ready4Malta nie ponosi odpowiedzialności za:

 • Utratę przez klienta rzeczy osobistych (dokumenty, pieniądze i inne rzeczy).
 • Koszty leczenia i nieszczęśliwe wypadki w czasie kursu (polecamy zakup ubezpieczenia).
 • Działanie siły wyższej, warunki atmosferyczne, konflikty międzynarodowe, strajki i inne niezależne od Ready4Malta przyczyny, które mogą wpłynąć na realizację i przebieg kursu.
 • Niewpuszczenie klienta do kraju wyjazdu przez służby celne lub imigracyjne i nieuczestniczenie z tego powodu w kursie języka (Ready4Malta przekaże Klientowi wszystkie niezbędne dokumenty wydane przez zagraniczną szkołę).
 • Klient zobowiązany jest do przestrzegania prawa obowiązującego w kraju pobytu oraz regulaminu szkoły (w przypadku ich naruszenia może być usunięty z kursu bez zwrotu opłaty za niewykorzystanie świadczenia) i do pokrycia ewentualnych materialnych szkód zaistniałych z jego winy podczas trwania kursu.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy na Malcie.
[/orbit_accordion_panel][/orbit_accordion]
[orbit_accordion animate=”animate_none” gradient_top=”#ffffff” title_color=”#666666″ title_color_active=”#88bbc8″][orbit_accordion_panel panel_active=”false” title=”ANULACJA WYJAZDU PRZEZ READY4MALTA”]Ready4Malta zastrzega sobie prawo do odwołania imprez, bez ponoszenia dodatkowych kosztów własnych, gdy wystąpiły udokumentowane siły wyższe. W przypadku odwołania imprezy uczestnik ma prawo według własnego wyboru do:
 • natychmiastowego otrzymania w całości wniesionych wcześniej wpłat do Ready4Malta;
 • uczestnictwa w imprezie zastępczej o tym samym standardzie;
 • uczestnictwa w imprezie zastępczej o wyższym lub niższym standardzie za odpowiednią dopłatą lub zwrotem różnicy w cenie.[/orbit_accordion_panel][/orbit_accordion]
[orbit_accordion animate=”animate_none” gradient_top=”#ffffff” title_color=”#666666″ title_color_active=”#88bbc8″][orbit_accordion_panel panel_active=”false” title=”UBEZPIECZENIA”]Dokonując wpłaty na konto Ready4Malta, klient deklaruje, iż stan jego zdrowia umożliwia udział w kursie językowym na Malcie. Ready4Malta zaleca klientowi dodatkowy zakup indywidualnego ubezpieczenienia od nieszczęśliwych wypadków w trakcie podróży.[/orbit_accordion_panel][/orbit_accordion]
[orbit_accordion animate=”animate_none” gradient_top=”#ffffff” title_color=”#666666″ title_color_active=”#88bbc8″][orbit_accordion_panel panel_active=”false” title=”DOKUMENTY”]Uczestnik wyjazdu musi posiadać aktualny paszport lub dowód osobisty wymagany prawem do przekroczenia granicy Rzeczpospolitej Polskiej i Malty. Ready4Malta nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe wystawienie lub odmowę wydania paszportu oraz odmowę prawa wjazdu na Wyspy Maltańskie, wynikające z działań uprawnionych organów lub służb.[/orbit_accordion_panel][/orbit_accordion]
[orbit_accordion animate=”animate_none” gradient_top=”#ffffff” title_color=”#666666″ title_color_active=”#88bbc8″][orbit_accordion_panel panel_active=”false” title=”WYCIECZKI FAKULTATYWNE”]Imprezy fakultatywne organizowane są na Wyspach Maltańskich przez biura miejscowe, z którymi Ready4Malta nie wiążą stosunki prawne. W ofercie Ready4Malta podawany jest, jedynie w celach informacyjnych, przykładowy program i orientacyjne ceny najbardziej typowych imprez. Odpłatność za nie wnoszona jest przez klienta do biura organizującego daną imprezę poprzez szkołę językową NSTS. Uczestnictwo w imprezach fakultatywnych jest dobrowolne i nie jest objęte umową z Ready4Malta. Ready4Malta nie gwarantuje także, że wszystkie podane imprezy fakultatywne się odbędą, gdyż do realizacji może być wymagana minimalna ilość chętnych, odpowiednia pogoda oraz pora roku określona przez miejscowego organizatora.[/orbit_accordion_panel][/orbit_accordion]
[orbit_accordion animate=”animate_none” gradient_top=”#ffffff” title_color=”#666666″ title_color_active=”#88bbc8″][orbit_accordion_panel panel_active=”false” title=”OPIEKA READY4MALTA NA MALCIE”]W zakres opłaty organizacyjnej w wysokości 85 EUR pokrywanej przez klienta wchodzi m.in. możliwość kontaktu z biurem Ready4Malta przed przylotem na wyspę i w trakcie trwania Wczasów Językowych na Malcie. Dodatkowo z każdym z naszych gości spotka się polski reprezentant Ready4Malta po przyjeździe na Wyspy Maltańskie, przed rozpoczęciem kursu językowego w celu omówienia szczegółów pobytu.[/orbit_accordion_panel][/orbit_accordion]
[orbit_accordion animate=”animate_none” gradient_top=”#ffffff” title_color=”#666666″ title_color_active=”#88bbc8″][orbit_accordion_panel panel_active=”false” title=”ZAKWATEROWANIE NA MALCIE”]W ofercie Ready4Malta proponujemy zakwaterowanie w różnych obiektach:
 •  Hotele – podany standard wyznaczony jest ilością posiadanych gwiazdek zgodnie z przepisami danego kraju. Hotele z taką samą ilością gwiazdek w różnych krajach mogą różnić się standardem i wyposażeniem pokoi.
 • Rodziny Goszczące – akredytowane przez szkołę językową NSTS, tzw. Host Families, to możliwość zamieszkania z rodzinami maltańskimi w trakcie trwania kursu językowego.
 • Apartamenty i pokoje typu studio – samodzielne mieszkania wakacyjne. Składają się z jednego, dwóch lub trzech pokoi, łazienki oraz aneksu kuchennego wyposażonego w kuchenkę, lodówkę oraz podstawowe naczynia.
Wszystkie obiekty zakwaterowania kursantów są dopuszczane do eksploatacji na mocy odpowiednich, obowiązujących na Malcie przepisów i dopuszczone do działalności przez Państwowego Inspektora Sanitarnego. Opis rodzaju zakwaterowania, standardu, infrastruktury oraz wyposażenia pokoi znajduje się w ofercie.[/orbit_accordion_panel][/orbit_accordion]
[orbit_accordion animate=”animate_none” gradient_top=”#ffffff” title_color=”#666666″ title_color_active=”#88bbc8″][orbit_accordion_panel panel_active=”false” title=”CHECK-IN § CHECK-OUT (ZAKWATEROWANIE I WYKWATEROWANIE)”]W większości obiektów zakwaterowania doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00, a kończy o godzinie 10:00 rano. Uczestnicy podczas oczekiwania na zakwaterowanie oraz po wykwaterowaniu w ostatnim dniu pobytu składają bagaże w miejscu wskazanym przez recepcję lub w sali do przechowywania bagażu.[/orbit_accordion_panel][/orbit_accordion]
[orbit_accordion animate=”animate_none” gradient_top=”#ffffff” title_color=”#666666″ title_color_active=”#88bbc8″][orbit_accordion_panel panel_active=”false” title=”POSIŁKI”]Ilość i rodzaj posiłków określone są w opisie świadczeń danego zakwaterowania.[/orbit_accordion_panel][/orbit_accordion]